Oprema, Trendovi i saveti

Komercijalna proizvodnja leda

fabrika leda

Odlučili ste se da pokrenete posao proizvodnje leda, u potrazi ste za mašinama, ispitujete potrebe tržišta, pravite proračun troškova …

Prvo pitanje koje nam klijenti postavljaju: „Da li imate u ponudi ledomat proizvodnje 2 ili 3 tone leda na dnevnom nivou?“ 

Odgovor je: „NE“. 

Najveći Scotsman ledomat za manju komercijalnu proizvodnju leda, rezultat dugogodišnjeg istraživanja i povratnih informacija dobijenih od korisnika, proizvodi 400 kg na dan – MXG938

Za formiranje fabrike leda, moguće je spojiti do 24 uređaja Scotsman MC46 na centralni sistem hlađenja uz ukupnu proizvodnju od 7,2 tone na dnvenom nivou.

Za proizvodnju leda za prodaju, formira se linija od više ledomata (na primer 5×400 kg za 2t/24h), sa nezavisnim depozitima, kako bi se povećala sigurnost i pouzdanost u radu. Usled kvara na jednoj mašini, ostajete sa 400 kg leda manje i proizvodnja ne prestaje, kao što bi bio slučaj sa samo jednom mašinom ukupnog kapaciteta 2 tone.

Najbolji oblik leda za skladištenje, transport i prodaju

Gourmet kocka

Najbolja kocka leda za skladištenje i transport.

Scotsman gourmet kocka je kompaktnog oblika, patentirana pre više od 60 godina – postojana kocka koja se odlično pokazala u pakovanju, skladištenju i transportu, zadržavajući isti oblik kao u trenutku porizvodnje.

Led oblika gorumet je proizveden na temperaturi od -15° C, sa niskim sadržajem vodenog ostatka, te se kocke neće lako sjediniti nakon skladištenja i pucati prilikom rastresanja u džakovima.

Dice kocka

Najjeftinija kocka za proizvodnju gledano kroz inicijalnu cenu ledomata po kilogramu proizvedenog leda.

Dice kocka se sporo topi i brzo hladi piće, ali zbog svog oblika nije pogodna za skladištenje.

Mane sa Scotsman NW ledomatima u komercijalnoj proizvodnji leda – nakon skladištenja u komori, kupcu donosite „santu“ leda umesto kocki. Iz razloga što je kocka postojana i ne puca tako lako, gotovo je nemoguća misija razdvojiti kocke iz transportnog pakovanja. 

Dice kocke leda se koriste za trenutnu potrošnju – hoteli, koktel barovi, noćni klubovi …

velika kocka leda ledomat
najjeftiniji led
Bullet kocka

Najrasprostranjeniji led u Srbiji je oblika bullet. 

Kocka sa rupom u sredini, ima veliku kontaktnu površinu u direktnom dodiru sa pićem – brzo hladi piće, lako se sitni u blenderu … 

Sve ovo su prednosti bullet oblika leda, dok su glavne mane za komercijalnu proizvodnju i prodaju, te što lako puca kada se pakuje, kocke se sjedine u kesi nakon skladištenja u minusnoj komori i pokušaj rastresanja pakovanja rezultira pucanjem kocki; usled tanke strukture brzo se topi i razvodnjava žestoka alkoholna pića

Scotsman ne proizvodi ledomate sa ovim oblikom leda.

Ljuspast led – flake ice

Ljuspast led se ne preporučuje za lagerovanje u minusnom režimu, obzirom da je vodeni ostatak >15% i kao takav bi se sjedinio u minusnoj komori. Jedino skladištenje je u termoizolovanim depozitima samog ledomata.

Moguća je distribucija proizvedenog leda u termobox kutijama – iz depozita ledomata dirketno do kupca.

flake-ice- ljuspast led
ljuspat led transport

Proizvodnja leda

Kapacitet ledomata

Kao što smo već rekli, za proizvodnju i prodaju leda, preporučuje gourmet cube ledomat Scotsman MXGM938 400 kg, u kombinaciji sa termoizolovanim depozitom SB530.

Vazdušno ili vodeno hlađenje kompresora na ledomatima?

Prednost vodenog hlađenja je ta što u ekstremnim uslovima rada, na visokim temperaturama ambijenta i ulazne vode (32°C/21°C), ledomat proizvodi samo do 12% manje leda. 

Vazdušno hlađenje ima pad proizvodnje za 25% na ovim temperaturama.

Veća potrošnja vode kod vodeno hlađenih ledomata kompenzovana je većom proizvodnjom leda tokom letnjeg perioda.

Cena po kilogramu proizvedenog leda

U donjoj tabeli, data je uporedna kalkulacija proizvodne cene leda (po kg sa PDV-om), za mašine sa vodenim i vazdušnim hlađenjem, u veličinama kocke M i L – 20 i 39 grama, sa pretpostavkom rada u ekstremnim temperaturnim uslovima:

  • 32° C temperatura ambijenta
  • 21° C temperatura vode 

 

Sa padom temperature ambijenta i vode, raste i proizvodnja leda – rezultat niža cena po 1 kg proizvedenog leda.

Pakovanje i skladištenje leda

Ledomat kapaciteta ~400 kg/24h će napuniti svoj depozit za cca 12h rada i stati sa proizvodnjom – senzor napunjenosti depozita. S toga je neophodno isti isprazniti kako bi se nastavila proizvodnja, upakovati led u transportne kese i iste odložiti u zamrzivač, minusnu komoru ili halu – u zavisnosti od kapaciteta proizvodnje.

Ukoliko je visoka temperatura ambijenta gde se vrši pakovanje, led u kesama se mora rastresti nakon 1h provedenih u komori, kako bi se osiguralo da ne dođe do spajanja kocki.

rashladne komore
sanducar za profesionalnu upotrebu
skladištenje leda u komorama

Neophodne instalaciju u objektu

  • strujni priključak 400VAC 5×1,5mm² 20A
  • vodovodni priključak na dovodnoj cevi promera ¾” sa pritiskom vode 1-5 bar (2 dovoda za vodeno hlađenje)
  • odvod vode promera Ø50 mm, u podu
Ukoliko se koristi voda tvrdoće >10°dH, neophodno je periodično očistiti ledomat od kamenca – Scotsman ledomati poseduju program za samočišćenje.
Preporučena je upotreba omekšivača vode, kako bi se izbeglo taloženje vodenog kamenca.