Uredjaji za održavanje temperature hrane

HOME » Fast food » Grejanje hrane » Holding cabinets

Prikazani svi od ukupno 8 proizvoda

Holding unit DUKE FWM3-2×1

Kapacitet 2x GN 1/3 65mm dubineUkus "upravo spremljenog" jela:
 • patentirana Duke HeatSink™ tehnologija
 • napredna elektronska kontrola rada
 • smanjeni troškovi i rashodi
Duke HeatSink™ holding kabineti:
 • Poboljšava efikasnost usluživanja
 • Smanjuje troškove
 • Skraćuje vreme čišćenja
 • Smanjuje redovno održavanje
 • Brzo zagreva proizvode
 • Eliminiše vruće i hladne tačke proizvoda
FWM(Food Warming Module) Vam omogućava čuvanje (održavanje) više vrsta hrane u istom uredjaju. Platforma sa jednostavnim rukovanjem - programski alfanumerički tajmer koji omogućava da prilagodite svoj raspored u uredjaju i pratite održavanje hrane.HeatSink™ - posude obavijene grejnim telom, sa nežnim i konstantnim prenosnom toplote ka hrani.Idealan uredjaj za čuvanje već ispečenih burgera, slanine, grilovane piletine, pržene hrskave piletine, jaja ...FWM3 moduli koriste posude 1/3 GN 65mm koje se odvojeno poručuju.Opcionalni dodaci:

ocednik

GN 1/3 65mm dubine

zatvoren poklopac

perforiran poklopac

          

Holding unit DUKE FWM3-2×2

Kapacitet 4x GN 1/3 65mm dubineUkus "upravo spremljenog" jela:
 • patentirana Duke HeatSink™ tehnologija
 • napredna elektronska kontrola rada
 • smanjeni troškovi i rashodi
Duke HeatSink™ holding kabineti:
 • Poboljšava efikasnost usluživanja
 • Smanjuje troškove
 • Skraćuje vreme čišćenja
 • Smanjuje redovno održavanje
 • Brzo zagreva proizvode
 • Eliminiše vruće i hladne tačke proizvoda
FWM(Food Warming Module) Vam omogućava čuvanje (održavanje) više vrsta hrane u istom uredjaju. Platforma sa jednostavnim rukovanjem - programski alfanumerički tajmer koji omogućava da prilagodite svoj raspored u uredjaju i pratite održavanje hrane.HeatSink™ - posude obavijene grejnim telom, sa nežnim i konstantnim prenosnom toplote ka hrani.Idealan uredjaj za čuvanje već ispečenih burgera, slanine, grilovane piletine, pržene hrskave piletine, jaja ...FWM3 moduli koriste posude 1/3 GN 65mm koje se odvojeno poručuju.Opcionalni dodaci:

ocednik

GN 1/3 65mm dubine

zatvoren poklopac

perforiran poklopac

          

Holding unit DUKE FWM3-2×3

Kapacitet 6x GN 1/3 65mm dubineUkus "upravo spremljenog" jela:
 • patentirana Duke HeatSink™ tehnologija
 • napredna elektronska kontrola rada
 • smanjeni troškovi i rashodi
Duke HeatSink™ holding kabineti:
 • Poboljšava efikasnost usluživanja
 • Smanjuje troškove
 • Skraćuje vreme čišćenja
 • Smanjuje redovno održavanje
 • Brzo zagreva proizvode
 • Eliminiše vruće i hladne tačke proizvoda
FWM(Food Warming Module) Vam omogućava čuvanje (održavanje) više vrsta hrane u istom uredjaju. Platforma sa jednostavnim rukovanjem - programski alfanumerički tajmer koji omogućava da prilagodite svoj raspored u uredjaju i pratite održavanje hrane.HeatSink™ - posude obavijene grejnim telom, sa nežnim i konstantnim prenosnom toplote ka hrani.Idealan uredjaj za čuvanje već ispečenih burgera, slanine, grilovane piletine, pržene hrskave piletine, jaja ...FWM3 moduli koriste posude 1/3 GN 65mm koje se odvojeno poručuju.Opcionalni dodaci:

ocednik

GN 1/3 65mm dubine

zatvoren poklopac

perforiran poklopac

          

Holding unit DUKE FWM3-2×4

Kapacitet 8x GN 1/3 65mm dubineUkus "upravo spremljenog" jela:
 • patentirana Duke HeatSink™ tehnologija
 • napredna elektronska kontrola rada
 • smanjeni troškovi i rashodi
Duke HeatSink™ holding kabineti:
 • Poboljšava efikasnost usluživanja
 • Smanjuje troškove
 • Skraćuje vreme čišćenja
 • Smanjuje redovno održavanje
 • Brzo zagreva proizvode
 • Eliminiše vruće i hladne tačke proizvoda
FWM(Food Warming Module) Vam omogućava čuvanje (održavanje) više vrsta hrane u istom uredjaju. Platforma sa jednostavnim rukovanjem - programski alfanumerički tajmer koji omogućava da prilagodite svoj raspored u uredjaju i pratite održavanje hrane.HeatSink™ - posude obavijene grejnim telom, sa nežnim i konstantnim prenosnom toplote ka hrani.Idealan uredjaj za čuvanje već ispečenih burgera, slanine, grilovane piletine, pržene hrskave piletine, jaja ...FWM3 moduli koriste posude 1/3 GN 65mm koje se odvojeno poručuju.Opcionalni dodaci:

ocednik

GN 1/3 65mm dubine

zatvoren poklopac

perforiran poklopac

          

Holding unit DUKE FWM3-4×2

Kapacitet 8x GN 1/3 65mm dubineUkus "upravo spremljenog" jela:
 • patentirana Duke HeatSink™ tehnologija
 • napredna elektronska kontrola rada
 • smanjeni troškovi i rashodi
Duke HeatSink™ holding kabineti:
 • Poboljšava efikasnost usluživanja
 • Smanjuje troškove
 • Skraćuje vreme čišćenja
 • Smanjuje redovno održavanje
 • Brzo zagreva proizvode
 • Eliminiše vruće i hladne tačke proizvoda
FWM(Food Warming Module) Vam omogućava čuvanje (održavanje) više vrsta hrane u istom uredjaju. Platforma sa jednostavnim rukovanjem - programski alfanumerički tajmer koji omogućava da prilagodite svoj raspored u uredjaju i pratite održavanje hrane.HeatSink™ - posude obavijene grejnim telom, sa nežnim i konstantnim prenosnom toplote ka hrani.Idealan uredjaj za čuvanje već ispečenih burgera, slanine, grilovane piletine, pržene hrskave piletine, jaja ...FWM3 moduli koriste posude 1/3 GN 65mm koje se odvojeno poručuju.Opcionalni dodaci:

ocednik

GN 1/3 65mm dubine

zatvoren poklopac

perforiran poklopac

          

Holding unit DUKE FWM3-5×1

Kapacitet 5x GN 1/3 65mm dubineUkus "upravo spremljenog" jela:
 • patentirana Duke HeatSink™ tehnologija
 • napredna elektronska kontrola rada
 • smanjeni troškovi i rashodi
Duke HeatSink™ holding kabineti:
 • Poboljšava efikasnost usluživanja
 • Smanjuje troškove
 • Skraćuje vreme čišćenja
 • Smanjuje redovno održavanje
 • Brzo zagreva proizvode
 • Eliminiše vruće i hladne tačke proizvoda
FWM(Food Warming Module) Vam omogućava čuvanje (održavanje) više vrsta hrane u istom uredjaju. Platforma sa jednostavnim rukovanjem - programski alfanumerički tajmer koji omogućava da prilagodite svoj raspored u uredjaju i pratite održavanje hrane.HeatSink™ - posude obavijene grejnim telom, sa nežnim i konstantnim prenosnom toplote ka hrani.Idealan uredjaj za čuvanje već ispečenih burgera, slanine, grilovane piletine, pržene hrskave piletine, jaja ...FWM3 moduli koriste posude 1/3 GN 65mm koje se odvojeno poručuju.Opcionalni dodaci:

ocednik

GN 1/3 65mm dubine

zatvoren poklopac

perforiran poklopac

          

Holding unit DUKE HSHU-2×2

Kapacitet 4x GN 1/1 65mm dubineUkus "upravo spremljenog" jela:
 • patentirana Duke HeatSink™ tehnologija
 • napredna elektronska kontrola rada
 • smanjeni troškovi i rashodi
Duke HeatSink™ holding kabineti:
 • Poboljšava efikasnost usluživanja
 • Smanjuje troškove
 • Skraćuje vreme čišćenja
 • Smanjuje redovno održavanje
 • Brzo zagreva proizvode
 • Eliminiše vruće i hladne tačke proizvoda
HSHU( HeatSink™ Holding Unit) Vam omogućava održavanje temperature cele GN tepsije sa hranom i na taj način spada u uredjaje sa najvećim kapacitetom. Platforma sa jednostavnim rukovanjem - programski alfanumerički tajmer koji omogućava da prilagodite svoj raspored u uredjaju i pratite održavanje hrane.HeatSink™ - posude obavijene grejnim telom, sa nežnim i konstantnim prenosnom toplote ka hrani.Idealan uredjaj za čuvanje već ispečenih burgera, slanine, grilovane piletine, pilećih krilaca, pržene hrskave piletine, pečenih korasana, peciva ...HSHU moduli koriste posude 1/1 GN 65mm koje se odvojeno poručuju.Takodje postoji mogućnost isporuke sa obostranim kontrolama, ukoliko se uredjaj postavi kao pregrada izmedju proizvodnog dela i izdavanja hrane.Opcionalni dodaci:
GN 1/1 65mm

GN 1/1 65mm

GN 1/2 65mm

GN 1/2 65mm

zatvoren poklopac

zatvoren poklopac

perforiran poklopac

perforiran poklopac

         

Holding unit DUKE HSHU-2×3

Kapacitet 6x GN 1/1 65mm dubineUkus "upravo spremljenog" jela:
 • patentirana Duke HeatSink™ tehnologija
 • napredna elektronska kontrola rada
 • smanjeni troškovi i rashodi
Duke HeatSink™ holding kabineti:
 • Poboljšava efikasnost usluživanja
 • Smanjuje troškove
 • Skraćuje vreme čišćenja
 • Smanjuje redovno održavanje
 • Brzo zagreva proizvode
 • Eliminiše vruće i hladne tačke proizvoda
HSHU( HeatSink™ Holding Unit) Vam omogućava održavanje temperature cele GN tepsije sa hranom i na taj način spada u uredjaje sa najvećim kapacitetom. Platforma sa jednostavnim rukovanjem - programski alfanumerički tajmer koji omogućava da prilagodite svoj raspored u uredjaju i pratite održavanje hrane.HeatSink™ - posude obavijene grejnim telom, sa nežnim i konstantnim prenosnom toplote ka hrani.Idealan uredjaj za čuvanje već ispečenih burgera, slanine, grilovane piletine, pilećih krilaca, pržene hrskave piletine, pečenih korasana, peciva ...HSHU moduli koriste posude 1/1 GN 65mm koje se odvojeno poručuju.Takodje postoji mogućnost isporuke sa obostranim kontrolama, ukoliko se uredjaj postavi kao pregrada izmedju proizvodnog dela i izdavanja hrane.Opcionalni dodaci:
GN 1/1 65mm

GN 1/1 65mm

GN 1/2 65mm

GN 1/2 65mm

zatvoren poklopac

zatvoren poklopac

perforiran poklopac

perforiran poklopac