Transport hrane

Ukoliko se priprema hrane odvija na izdvojenoj lokaciji od mesta posluživanja, kao što su udaljene kuhinje ili ketering dostava, neophodno je obezebediti adekvatan način za transport. Bezbednost hrane, po pitanju higijene i temperature, predstavlja najbitniji faktor u procesu proizvodnje.

Prenos hrane u higijenskim uslovima

  • Banket kolica - termoizolovana
  • Banket kolica - termoizolovana sa grejanjem ili hladjenjem
  • Kutije za prenos hrane - termoizolovane
  • Kutije za prenos hrane - termoizolovane sa grejanjem ili hladjenjem

Kolica i kutije obezbedjuju siguran način za prenos hrane, u skladu sa HACCP, održavajući potrebnu temperaturu u higijenskim uslovima. Transport hrane u termoizolovanoj sredini takodje podiže nivo usluge na viši nivo – održavanje temperature hrane pre serviranja uz značajne ekonomske uštede.

HOME » kuhinjska oprema » Transport hrane

Kolica za tanjire (3)

Banket kolica (4)

Thermobox (6)