televizori za hotele
televizori za hotelske sobe

Hotelski televizori

Linija televizora za hotelske sobe Indel B predstavlja pravo zadovoljstvo za oči i pruža maksimalnu udobnost i ugodniji boravak gostima u hotelskoj sobi. Hotelski televizori kompanije Indel B imaju moderan i elegantan dizajn, a zahvaljujući upotrebi LED tehnologije, u stanju su da smanje potrošnju energije za preko 40%, što se pokazalo ozbiljno posvećeno eko-održivosti.

Indel B linija TV -a za hotelske sobe razvijena je isključivo za hotele, sa prednostima u odnosu na konvencionalne uređaje, jer je dizajnirana tako da upravi hotela omogućava:

  • smanjenje tekućih troškova
  • uštedu vremena
  • posvećenost gostu
  • prilagodjen hotelski software

Smanjeje troškova

Integrisane funkcije uštede energije: tokom životnog veka televizora u hotelskim sobama, omogućavaju uštedu u hiljadama evra u tekućim troškovima hotela. Hotelski televizori su sa limitiranom potrošnjom električne energije. 

Ušteda vremena

Televizijski software je dizajniran tako da omogućava lako kloniranje postavke sa jednog televizora na sve ostale instalirane u hotelu.

Posvećenost gostu hotela

Hotelski televizori se mogu programirati tako da prikažu poruku dobrodošlice za goste i željeni kanal sa važnim informacijama o hotelu i okolini.

Osim toga, kako bi se izbegli potencijalni problemi, svi televizori za hotele opremljeni su blokadom za jačinu zvuka kako bi se izbeglo ometanje gostiju u susednim hotelskim sobama, blokadom menija koja čuva podešavanja programirana na uređaju i posebnim daljinskim upravljačima sa kojih se baterije ne mogu ukloniti.

Hotelski televizori sa različitim modelima zadovoljavaju sve zahteve u pogledu dizajna i prostora. Indel B TV za hotelske sobe može se montirati na zid ili postaviti na bilo koju ravnu površinu.

televizori za hotelske sobe

HOME » Hotelska oprema » Televizori
Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.