Dozeri za vodu

Dozeri za vodu znatno olakšavaju proces zamesa testa sa preciznim doziranjem vode u zadatoj količini i temperaturi. Dozeri za vodu osim volumetrijskog doziranja imaju mogućnost miksovanja tople i hladne vode uz postizanje željene temperature. Uz doziranje vode u kiblu miksera po fazama zamesa testa i na željenoj temperaturi, zadovoljava se procesna receptura i podiže kvalitet testa na viši nivo. 

Čileri za vodu

Održavanje testa hladnim tokom mešanja – naročito kada je u pitanju trenje u kibli miksera – omogućava kvascu da postepeno fermentira kada se testo ohladi. Tokom perioda fermentacije, kvasac razvija složene ukuse i stvara dovoljno mehurića vazduha da testo postane savitljivo. Ako se testo previše zagreje tokom mešanja, kvasac prebrzo fermentiše i testo postaje žilavo, kiselog ukusa i pretrpano mehurićima. Ti dodatni mehurići čine da je testo sklono kidanju kada se rastegne. Čileri za vodu služe da se na početku zamesa u brašno sipa hladna voda, kako bi se sačuvalo dejstvo kvasca za kasniji proces fermentacije.

HOME » Pekarska oprema » Dozeri i čileri za vodu

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.